måndag 13 maj 2013

Boprisindikator för maj

Idag kom en ny bosprisindikator från SEB, som är oförändrad mot förra månaden och visar att en majoritet av de som deltog i undersökning tror på ökande bostadspriser framöver.

Angående bosprisindikatorns faktiska förmåga att förutsäga prisutvecklingen så gjorde jag lite tester kring det i slutet av förra året. Det såg snarast ut som att boprisindikatorn har en eftersläpande effekt och visar hur priset har utvecklat sig (de senaste månaderna) och inte hur det kommer utveckla sig (de närmsta månaderna framöver).

Malmös återhämtning de senaste månaderna avspeglar sig också i en ökande bosprisindikator för Skåne, vilket är den region som ökat mest i boprisindikatorn, även om den fortfarande är lägst av de regioner som rapporteras.