måndag 13 maj 2013

Boprisindikator för maj

Idag kom en ny bosprisindikator från SEB, som är oförändrad mot förra månaden och visar att en majoritet av de som deltog i undersökning tror på ökande bostadspriser framöver.

Angående bosprisindikatorns faktiska förmåga att förutsäga prisutvecklingen så gjorde jag lite tester kring det i slutet av förra året. Det såg snarast ut som att boprisindikatorn har en eftersläpande effekt och visar hur priset har utvecklat sig (de senaste månaderna) och inte hur det kommer utveckla sig (de närmsta månaderna framöver).

Malmös återhämtning de senaste månaderna avspeglar sig också i en ökande bosprisindikator för Skåne, vilket är den region som ökat mest i boprisindikatorn, även om den fortfarande är lägst av de regioner som rapporteras.

tisdag 30 april 2013

"Snyfta lagom över bortflugen ränteduva"

Följande ledare från Eskilstuna-kuriren rekommenderas!
Eller vad sägs om detta: "Allt mer höjda bostadspriser kan vara trevliga för dem som äger. För andra blir de en börda. För samhällsekonomin är de en stabilitetsrisk."

söndag 7 april 2013

Doktorsavhandling kring bostadspriser

Lästips för den vetgirige! Doktorsavhandling kring vad som påverkar fastighets och bostadspriser. Som vanligt med akademiska avhandlingar så är relationen mellan matnyttiga konklusioner och övrig text inte helt optimal för oss som föredrar att bara läsa nyckelpunkterna.

måndag 18 februari 2013

Nu var det "drag" igen

Via högst anektodiska observationer så är upplevs det som att det är mer "drag" i bostadsmarknaden. Här ska en kraftig disclaimer läggas, då detta baseras på försäljningar som gjort i mitt närområde, samt hur snacket går med Stockholmsbaserade kollegor och vänner. Tesen stöds dock datamässigt av både  mängden bostäder till salu samt snitt-tiden de ligger ute är sjunkande i Stockholm enligt booli och av prisstatistiken för januari från Valueguard.

Är det då positivt med "drag" i bostadsmarknaden? Självklart ser man detta ur olika perspektiv beroende på  om man ska gå in eller ur marknaden.

Det finns dock en aspekt som jag i allra högsta grad ogillar med att det är "drag", och det är den extrema snabbhet som det ska vara från visning till köp. Att vänta en extra-dag innan kontrakt skrivs ses som omöjligt. Jämför med när folk ska köpa en gadget, då läggs det ner timmar på prisjämförelse och läsning av recensioner, men en bostadsaffär med flera tiopotenser mer i värde ska gå undan illa kvickt...

onsdag 30 januari 2013

Mäklarsamfundet om bolånetaket

Mäklarsamfundet har idag presenterat en rapport titulerad "Två år med bolånetaket", här är rapporten i PDF.

Såklart är mäklarna, som lever på omsättning av boende, inte är helt positiva till en reglering som minskar omsättningen - konstigt vore det väl annars. Låt mig dock kommentera några av delarna i rapporten:

"Olika nyckeltal uppvisar en splittrad bild över det faktiska läget...  Hushållens räntekvot (ränteutgifter i förhållande till disponibel inkomst) är historiskt låg medan skuldkvoten (skulderna i förhållande till disponibel inkomst) ligger på en mycket hög nivå, drygt 170 procent."
Vad är det som är splittrat i med detta? De låga räntorna har möjliggjort det för folk att rejält öka sin skuldsättning utan att det kostar så mycket i löpande kostnader så länge räntan är låg.


"Framför allt har det bidragit till längre förmedlingstider och att det blivit vanligare att allt fler köpare får avslag på lån eller fått svårare att få lån."
Om köparna har svårare att få lån (eller får avslag) på 85% av köpesumman, skulle det då vara lättare för dem att låna upp till 100%? Verkar vara väldigt konstig argumentation.

"Oavsett var i landet man vill köpa en bostad har det blivit mer angeläget att spara ihop till den kontantinsats som krävs för att ett köp ska bli möjligt"
Verkar vara sunt, att folk sparar först och därmed minskar risken när de väl köpt ett boende (inte sitter med 100% belåning

Håller helt med rapporten i dess kommentarer att det är viktigt att kunna öka rörligheten på bostadsmarknaden.

söndag 27 januari 2013

"Months of supply" per län

I detta inlägg har jag provat att jämföra försäljningsvolym med tillgången på bostäder. Försäljningsvolym per län togs från senaste småhusbarometern från SCB. Volymen där gäller 3-månadersperioden sept-nov 2012 och innehåller såklart inga bostadsrätter. Denna volym  jämfördes sedan med utbudet på booli.se vad gäller Villor samt Par/Rad/Kedjehus för respektive län.

För att få en "months of supply"-siffra så delades helt enkelt utbudet med försäljningsvolymen/3 (för att få en månadssiffra). Generellt sätt torde en låg "months of supply" indikera att det är en hög omsättning och lite av "säljarens marknad", medan en hög siffra indikerar det motsatta.

Tabell och graf nedan.
Kikar man på de län som innehåller våra största städer, så känner man igen att prisfallet som skett i Skåne återspeglas i ett stort utbud i jämförelse med vad som säljs - kontra Västra Götaland och Stockholm som har ett lägre utbud. Däremot finns det bland län med prisfall under senaste året både de som har ett stort utbud (t.ex. Kalmar) och litet utbud (Gotland).  En scatterplot mellan utbud och prisförändring mot föregående år visar att det inte verkar finnas något direkt samband. Kanske är "months of supply" mer av en framåtriktad indikator? Dvs kommer Skåne, Värmland, Gävleborg o.s.v. att ha en lägre prisutvecklingstakt än t.ex Norrbotten och Stockholm?
Notera att den intresserade läsaren kan plocka volymsiffror för de större kommunerna från småhusbarometern, och på så sätt kika på hur det ser ut på kommun istället för läns-nivå.

Har ni läsare några egna reflektioner av ovanstående?

måndag 21 januari 2013

Enstegstätade fasader

Nästa gång småhustillverkare gnäller över bolånetaket och dess effekt på deras fallande omsättning, så kan de fundera på om sådant här påverkar kundernas vilja att investera mångmiljonbelopp i en ny villa: "Ny dom gör villaägare lottlösa för enstegstätade fasader."

Jag förstår att småhustillverkarna har lagen på sin sida (om jag förstått saken rätt så hade metoden inga kända fel när den introducerades), men man kanske även borde fundera på hur man behandlar sina kunder om man vill ha flera. Vidare tycker jag att nya metoder kanske skulle utvärderas först innan man börjar använda dem på bred skala? Hoppas att inte läkemedelsbranschen får några idéer av det här...