torsdag 30 augusti 2012

Ränteskillnadsersättningen förändras?

Jag har tidigare skrivit om den ränteskillnadsersättning som låntagare får betala om man vill lösa ett lån i förtid. Nuvarande regler gör att det blir kostsamt för kunder som valt olika löptider på sina lån att försöka sig på att byta bank. Vissa banker har till och med ränteskillnadsersättning om man vill byta ett 3-månaderslån (inte alla banker dock). I takt med att statslåneräntan divergerat mer och mer från bolåneräntorna så blir problemet värre för kunderna. För att som kund ha ett bra förhandlingsläge och undvika att "låsa" sig till en bank väljer många låntagare ett enda lån med kort löptider, vilket kanske inte alltid är önskvärt ur ett systemrisk-perspektiv.

Nu verkar äntligen en ändring vara på gång. I höstbudgeten ska förändringar på detta område ingå, även om detaljer kring hur och när saknas. Jag väntar med spänning.

lördag 25 augusti 2012

Rimliga tomtpriser?

Är dagens tomtpriser rimliga? Läs denna kommentar från en artikel om Alm Equity och bedöm själva:
"Man kan exempelvis få köpa ett markområde för 15 miljoner kronor, och sedan planändra området med en indelning i 300 tomter där varje tomt blir värd 1 miljon kronor. Det blir en god värdeökning även om det även är vissa kostnader förknippade med en sådan process"


tisdag 21 augusti 2012

Uppdaterad house-price indicator från The Economist

Alltid lika läsvärda The Economist har uppdaterat sin översikt över bostadspriser runt omkring i världen. I vanlig ordning ska man för Sverige ta jämförelsen med hyresutvecklingen med en nypa salt givet de regleringar som finns. Notera dock att de svenska bostadspriserna anses övervärderade när man jämför hur priserna historiskt brukar ligga mot disponibel inkomst. De har även ett litet verktyg där man kan jämföra historisk utveckling för ett antal länder, intressant bland annat att jämföra Danmark och Sverige vad avser pris vs. inkomst - de danska priserna hade stuckit iväg betydligt mer än de svenska innan de började falla.
Källa: The EconomistLäsartips: Moderat resonerar kring bolånebubbla

Fick följande tips av en läsare. Göran Pettersson (M), sitter i riksdagen, resonerar kring det han ser som en ohållbar skuldsättning på sikt och vad man skulle kunna göra åt den. Oavsett vart man står politiskt tycker jag det är intressant, speciellt som han är ledamot av finansutskottet.

söndag 5 augusti 2012

Amorteringsförespråkare

Skaran av intressenter som förespråkar amortering ökar:


Jag avser att hålla ovanstående lista uppdaterad, tipsa gärna om det finns namn att tillföra lista (med referens).