lördag 25 augusti 2012

Rimliga tomtpriser?

Är dagens tomtpriser rimliga? Läs denna kommentar från en artikel om Alm Equity och bedöm själva:
"Man kan exempelvis få köpa ett markområde för 15 miljoner kronor, och sedan planändra området med en indelning i 300 tomter där varje tomt blir värd 1 miljon kronor. Det blir en god värdeökning även om det även är vissa kostnader förknippade med en sådan process"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar