söndag 6 november 2011

Inlåsningseffekten av prisnedgångar

I tidigare inlägg har jag visat på att prisnedgångar kan vara positivt för den som ska byta till större (dyrare) bostad. Som kontrapunkt till detta är det faktum att en nedgång snabbt blåser bort kontantinsatsen för det nya boendet. För att visa på vilken inlåsningseffekt som prisnedgången kommer att ha för högbelånande, så låt oss illustera med ett exempel:
  • År 1 köptes en lägenhet för 2 MSEK med 200 kSEK i kontantinsats. Samma år kostar det större/dyrare boendet 3,5 MSEK
  • När det är dags att byta bostad så antag att lägenheten amorterats med 100 kSEK (d.v.s. lånet nu på 1,7 MSEK)
  • 50 kSEK i mäklaravgifter & kostnader vid flytt
  • 300 kSEK i sparade medel
Vid olika prisscenarier - kommer ovanstående exempel kunna köpa den dyrare bostaden?


I detta exempel så ser vi att redan vid en sättning på 10% så går det inte att byta upp sig till det dyrare boendet, trots amortering & sparande på totalt 400 kSEK!

Slutsats: Även mindre prisnedgångar kommer att låsa fast högbelånade hushåll

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar