torsdag 30 augusti 2012

Ränteskillnadsersättningen förändras?

Jag har tidigare skrivit om den ränteskillnadsersättning som låntagare får betala om man vill lösa ett lån i förtid. Nuvarande regler gör att det blir kostsamt för kunder som valt olika löptider på sina lån att försöka sig på att byta bank. Vissa banker har till och med ränteskillnadsersättning om man vill byta ett 3-månaderslån (inte alla banker dock). I takt med att statslåneräntan divergerat mer och mer från bolåneräntorna så blir problemet värre för kunderna. För att som kund ha ett bra förhandlingsläge och undvika att "låsa" sig till en bank väljer många låntagare ett enda lån med kort löptider, vilket kanske inte alltid är önskvärt ur ett systemrisk-perspektiv.

Nu verkar äntligen en ändring vara på gång. I höstbudgeten ska förändringar på detta område ingå, även om detaljer kring hur och när saknas. Jag väntar med spänning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar