onsdag 30 januari 2013

Mäklarsamfundet om bolånetaket

Mäklarsamfundet har idag presenterat en rapport titulerad "Två år med bolånetaket", här är rapporten i PDF.

Såklart är mäklarna, som lever på omsättning av boende, inte är helt positiva till en reglering som minskar omsättningen - konstigt vore det väl annars. Låt mig dock kommentera några av delarna i rapporten:

"Olika nyckeltal uppvisar en splittrad bild över det faktiska läget...  Hushållens räntekvot (ränteutgifter i förhållande till disponibel inkomst) är historiskt låg medan skuldkvoten (skulderna i förhållande till disponibel inkomst) ligger på en mycket hög nivå, drygt 170 procent."
Vad är det som är splittrat i med detta? De låga räntorna har möjliggjort det för folk att rejält öka sin skuldsättning utan att det kostar så mycket i löpande kostnader så länge räntan är låg.


"Framför allt har det bidragit till längre förmedlingstider och att det blivit vanligare att allt fler köpare får avslag på lån eller fått svårare att få lån."
Om köparna har svårare att få lån (eller får avslag) på 85% av köpesumman, skulle det då vara lättare för dem att låna upp till 100%? Verkar vara väldigt konstig argumentation.

"Oavsett var i landet man vill köpa en bostad har det blivit mer angeläget att spara ihop till den kontantinsats som krävs för att ett köp ska bli möjligt"
Verkar vara sunt, att folk sparar först och därmed minskar risken när de väl köpt ett boende (inte sitter med 100% belåning

Håller helt med rapporten i dess kommentarer att det är viktigt att kunna öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar