lördag 3 mars 2012

Att dela upp lånen kan bli dyrt

DI skriver om att den kan vara läge att binda räntan. I detta sammanhang skulle jag vilja poängtera en av nackdelarna med ett av råden de lägger fram:

"Hushåll med stora lån kan få en större trygghet om de delar upp lånet på olika löptider".

Ja, man minskar risken att behöva lägga om hela lånet i ett ofördelaktigt ränteläge - men samtidigt är du i princip fast med den bank du väljer att lägga lånen hos under en längre tid och sitter i en mycket dålig sits vid nästa ränteförhandling.

Antag att du väljer att dela upp ett lån på t.ex. 3-mån, 2 år och 5 år. Efter 2 år, när det är dags att förhandla fram en ny ränta på det lånet, så har du samtidigt ett lån med 3 års bindningtid kvar som det kan vara mycket dyrt att ta sig ut. Prova själv att räkna ut vad det skulle kosta att lösa ett av dina bundna lån idag på denna sidan.

I BKNs senaste marknadsrapport, med titeln "Tiden med billiga rörliga bolån är över" tar även upp detta ämne:

"I Sverige saknas det lån som har en bindningstid över tio år, dessutom är det dyrt att förtidsinlösa bundna lån. Ränteskillnadsersättning beror på skillnaden mellan bolåneräntan och statslåneräntan. Då statslåneräntan har minskat i förhållande till bolåneräntan under senare tid kommer de som vill förtidsinlösa sina lån att få betala en högre ränteskillnadsersättning än tidigare. Om räntan på ett bundet lån, som ska förtidsinlösas, är lägre än statslåneräntan får låntagaren inte tillbaka pengar av banken. Med andra ord är systemet asymmetriskt och gynnar banken."

Det är många kommentarer om att de svenska hushållens sätter sig i en riskposition då så många sitter med rörliga bolån. Tyvärr är det så att den som väljer att riskminimera har ovanstående faktorer emot sig...

Update - Efter att jag påbörjat detta inlägg i förmiddags, så ser jag nu följande artikel på DI. "Straffavgifterna för att lösa bundna bostadslån är höga i dag. Men de ska ses över, lovar bostadsminister Stefan Attefall". Det är inte alltid man bli bönhörd på så kort varsel, nu hoppas vi bara på snabb implementering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar