torsdag 1 mars 2012

Uppsatser om bolånetaket, prisutveckling och förstagångsköparna

Har snabbkikat på de senaste tillskotten av studenternas uppsatser på KTH - Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Här är några godbitar som relaterar till ämnen som ligger mig nära om hjärtat: 
 Utdrag och korta kommentarer på respektive uppsats:

Svaret som de kommer fram till är kort och gott nej, om man t.ex. "bara" är nyutexaminerad teknolog med den lön man kan förvänta sig och man med centrala Sthlm avser Vasastan. I deras beräkningar skulle man behöva minst 33 kSEK i månadslön för att kunna köpa en BR på ca 1,9 MSEK.

"...nyutexaminerad teknolog inte beviljas ett lån om man inte har en borgensman eller medlåntagare. Bankerna anser att man är för räntekänslig, vilket även vår kalkyl visar ...   Slutsatsen som dras är att konsumenterna antagligen prioriterar boendet i innerstad väldigthögt, eftersom man har stora boendekostnader.".

I tillägg så ska man ju även hosta upp nästan 300 kSEK i kontantinsats, och det är nog inte alla teknologer som sparar ihop det på CSN bidrag & lån samt sommarjobb ;-). Återstår bara frågan, måste man bo i Vasastan när man är nyutexaminerad?Korta versionen - ja, men oklart till hur stor del. Tycker nedanstående graf illustrerar det hela rätt bra - tillgången på billiga krediter drev upp skulderna.


samt

Det klassiska, svårare för förstagångsköpare - men även att mängden blancolån inte verkat öka.


"Sammantaget kan man därför resonera att den ackumulerade efterfrågan är så pass stor att framtida bankregleringar och räntehöjningar möjligen ger en prisstagnation, men att prisutvecklingen troligtvis snarare fortsätter uppåt än nedåt under och efter dessa haft sin initiala effekt. Dock kan stora
omvälvningar på marknaden som beror på externa effekter påverka prisbilden
."

Då ska man dock ha i åtanke att flera av de faktorer som när uppsatsen skrevs såg ut att utvecklas positivt, sedan dess har försvagats (Sveriges BNP-tillväxt, arbetslöshet o.s.v.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar