torsdag 8 mars 2012

SCBs småhusbarometer, något sjunkande priser

Ny småhusbarometer från SCB idag, priserna sjönk med 1% senaste 3 mån perioden jämfört med perioden innan. Som alltid är det en viss eftersläpning på dessa siffror (så denna tremånadersperiod är tonvikt på dec-jan). I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg stod priserna stilla.

Känns som att flera indikatorer pekar på mer eller mindre flat prisutveckling just nu, se t.ex. föregående inlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar