söndag 4 december 2011

Fastighetsmäklaren – i bankens tjänst?

För  några veckor sedan skrev jag om en uppsats på KTHs Instution för Fastigheter och Byggande. Gjorde ett nytt svep på denna hemsida för att se om det gick att hitta någon mer intressant läsning där och fann denna, "Fastighetsmäklaren - i bankens tjänst?" skriven av Johan Hasselmark. Denna uppsats har studerat de mäklare som är knutna till bankerna.

Har valt ut två i mina ögon intressanta spaningar från denna uppsats:

Om dessa mäklare bidrar till överbelåning:
"En av mäklarrepresentanterna lät upplysa om att kohandel förekommer med banken, dvs. där även icke fullt kreditvärdiga köpare beviljas lån om mäklaren tidigare har levererat bra och kreditvärdiga låntagare.

Klara incitament finns på marknaden som gör att konsumenter sannolikt överbelånar sig. Detta på grund av osunda drivkrafter i aktörskedjan för kreditgivning. När köparen kommer till mäklaren drivs mäklaren av att slutföra sitt förmedlingsuppdrag till ett så bra försäljningspris som möjligt. Mäklaren är beroende av att köparen kan erhålla finansiering för att affären ska kunna genomföras. Mäklaren har därmed incitament för att åtminstone försöka påverka bankens beslut om kreditgivning i de fall affärsviktiga köpare har svårt att få lån. I kombination med förekomsten av att lånehandläggare (lånesäljare) på banken erhåller provision när de beviljar lån finns det drivkrafter genom hela kreditgivningskedjan som uppenbart kan medföra överbelånade konsumenter"

Kunskap hos mäklarkunden
"Den genomsnittlige mäklarkunden på privatbostadsmarknaden bör betecknas som amatör och kan därmed inte på ett professionellt sätt avgöra om en mäklares erbjudanden om exempelvis förmånliga låneförutsättningar i en viss bank verkligen är bra och förmånliga.

Grovt sammantaget utifrån svaren kan 75% av kunderna betecknas som okunniga och 25% kan anses sakna grundläggande kunskaper.

Samtliga mäklare uppger dock att konsumenternas medvetenhet och kunskaper har ökat avsevärt under de senaste fem åren."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar