måndag 9 januari 2012

Korta notiser - SEBs boprisindikator och Danske bank om reporäntan

Några korta notiser från dagen:


SEBs senaste boprisindikator ökar från senaste mätningen, men fortfarande tror fler på prisfall än ökande priser. 43% tror på fallande priser (50% förra månaden) medan 26% tror på ökande priser (samma som förra månaden). Det är lite roande att se de olika kommentarerna kring boprisindikatorn, där vissa sätter negativ boprisindikator (<0) som något negativt och andra som något positivt. Ur olika människors rent personliga perspektiv är det klart att folk ser olika på detta beroende om man avser gå in eller ur marknaden, alternativt byta upp eller ner sig.

På annat håll spår Danske bank en reporänta på 0,5% till sommaren.

1 kommentar: